På grund af corona-pandemien bliver vi nødt til at udsætte den ordinære generalforsamling. Efter vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i april måned. Med nuværende forsamlingsforbud er dette ikke muligt.

 
Brugervejledning til vandmåleren kan ses under "Info".
 
Referat fra generalforsamling 25. september 2020, se under "Info". 

Pressemeddelelse. Intet Desphenyl-Chloridazon. 

 
Forhold ved ledningsbrud og udskiftning af vandmåler. Se under "Info".
 
Nu da alle vandmålere er udskiftet, anmoder vi alle brugere om at kontrollere de nye vandmålere
med jævne mellemrum, for at konstatere, at de fungerer som de skal. Se under "Info" hvordan.
 
Alle vandmålere aflæses nu elektronisk, så der udsendes ingen selvaflæserkort.
Vi anmoder dog alle forbrugere om at aflæse vandmåleren omkring årsskiftet, for at kontrollere aflæsningens rigtighed. Alle vandmålere aflæses ca. 1. januar og 1. juli.
 

 Bestyrelsen har besluttet, at vore medlemmer  fremover kontaktes  pr. E-mail, eller SMS.

Det er vigtigt, at vandværket kan komme i kontakt med brugerne, ved hændelser
der kræver hurtig handling. 
 
Hvis du flytter, eller ændrer tlf. numre eller e-mail adresse, kontakt da vandværket.
Det gøres lettest på vandværkets hjemmeside under punktet "Flytning".
 
Hvis du sælger din ejendom, skal det meddeles til vandværket, vandværket får ikke automatisk besked, da det er et privat vandværk. Det gøres nemmest på vandværkets hjemmeside under punktet "Ejerskifte"Vandværket sender så beskeden videre til Provas, da Provas heller ikke får besked automatisk.