Fra 1. januar 2019 overtager Provas afregning af vandforbruget.

  
Pressemeddelelse ang. desphenyl-chloridazon
 
Forhold ved ledningsbrud og udskiftning af vandmåler. Se under "Info".
 
Nu er alle vandmålere udskiftet. Vi anmoder alle brugere om at kontrollere de nye vandmålere
med jævne mellemrum, for at konstatere, at de fungerer som de skal. Se under "Info" hvordan.
 
Alle vandmålere aflæses nu elektronisk, så der udsendes ingen selvaflæserkort.
Vi anmoder dog alle forbrugere om at aflæse vandmåleren omkring årsskiftet, for at kontrollere aflæsningens rigtighed. Alle vandmålere aflæses ca. 1. januar og 1. juli.
 

 Bestyrelsen har besluttet, at vore medlemmer  fremover kontaktes  pr. E-mail, eller SMS.

Brev forsendelser bruges nu kun i nødstilfælde.
Det er vigtigt, at vandværket kan komme i kontakt med brugerne, ved hændelser
der kræver hurtig handling. 
 
Vi mangler endnu 43 E-mail adresser m.m.
Vi beder Jer stadig om at opgive e-mail adresser og telefon numre,
både fastnet og mobil, det gælder også ved ændringer.
Det gøres lettest på vandværkets hjemmeside under punktet "Flytning".
Vi håber på medlemmernes forståelse, og at I vil bakke 100% op.

Hvis du flytter eller sælger din ejendom, skal det også meddeles til vandværket, vandværket får ikke automatisk besked, da det er et privat vandværk. Gøres nemmest under punktet Flytning / Ejerskifte. Vandværket sender så beskeden videre til Provas, da de heller ikke får automatisk besked.