Generalforsamling 2024 er fastlagt til den 26. april 2024. Se dagsorden under INFO.
 
Brugervejledning til vandmåleren kan ses under "Info".
 
 
PFAS findes heller ikke, se under analyser.
 
Forhold ved ledningsbrud og udskiftning af vandmåler. Se under "Info".
 
Vi anmoder alle brugere om at kontrollere vandmåleren med jævne mellemrum,
for at konstatere, om den fungerer som den skal. Se under "Info" hvordan.
 
Alle vandmålere aflæses nu elektronisk, så der udsendes ingen selvaflæserkort.
Vi anmoder dog alle forbrugere om at aflæse vandmåleren omkring årsskiftet, for at kontrollere aflæsningens rigtighed. Alle vandmålere aflæses ca. 1. januar og 1. juli.
Aflæsning kan også ske på andre datoer, hvis det skønnes nødvendigt. f.eks. ved vandspild.
 

 Bestyrelsen har besluttet, at vore medlemmer  fremover kontaktes  pr. E-mail, eller SMS.

Det er vigtigt, at vandværket kan komme i kontakt med brugerne, ved hændelser
der kræver hurtig handling. 
 
Hvis du flytter, ændrer tlf. numre eller e-mail adresse, kontakt da vandværket.
Det gøres lettest på vandværkets hjemmeside under punktet "Flytning".
 
Hvis du sælger din ejendom, skal det meddeles til vandværket, vandværket får ikke automatisk besked, da det er et privat vandværk. Det gøres nemmest på vandværkets hjemmeside under punktet "Ejerskifte"Vandværket sender så beskeden videre til Provas, da Provas heller ikke får besked automatisk.