Links:
 
Spar på vandet 
  
Love og bekendtgørelser på internettet
 
Miljøstyrelsen
 
Danske Vandværker