Om os Deponigas Aktuelle Projekter Referencer Artikler Dansk English

Nyheder
 
April 2023
 
Ny e-mail:
deponigas@gmail.com   
 
 
Formanden har indsat sin kritik af Miljøstyrelsens
Biocoverprojekt.
Se under artikler, sept.
2020. 
 
Vi producerede i 2022 godt knap 1,9 mio. kWt på vores 9 anlæg. 
Det svarer i runde tal til uskadeliggørelse af 11.000 tons CO2 ækvivalenter i form af metan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. Driftsdata: se  siden: "Aktuelle projekter".
 
Data fra leverede anlæg er ofte lidt forsinkede.
 
 

Velkommen til Deponigas ApS.

Deponigas ApS har eksisteret siden oktober 1999, og har i da6 anpartshavere, med en aktuel egenkapital på ca. 900.000 kr.
 
Formålet med Deponigas ApS er at udvikle og markedsføre anlæg til indvinding af lossepladsgas, og selskabet kan også i særlige tilfælde eje og drive lossepladsgasanlæg.
 
 
                                                                                          
   
   
 
Vores koncept (se næste side) er tilstræbt lavteknologisk og derfor både robust og billigt.
I begyndelsen brugte vi rambuk monteret på traktor til at lave "boringer". Foto øverst til venstre.
Nu bruger vi snegleboring som demonstreret øverst til højre.
Normalt er vores manifold opbygget i træhus som vist i midten til venstre, men i Hvalsø måtte vi være kreative i udformningen, da manifold skulle indpasses i en brøndring. Foto i midten til højre
Gassen bliver brugt i en motor med generator til el-produktion. Vi bruger forskellige motorer fra gang til gang, da hvert anlæg er specielt.
Nederst til venstre ses vores første motoranlæg; 15 kW generatoreffekt og gnisttænding.
I containeren til højre på Faxe Miljøanlæg er placeret den største motor vi har leveret; en MAN dual-fuel motor med 130 kW generator.


                                    


x

E-mail til Ole Elmose