Om os Deponigas Aktuelle Projekter Referencer Artikler Dansk English

Nyheder
 
November 2022
 
Ny e-mail:
deponigas@gmail.com   
 
Bestyrelsen har besluttet at afsøge et nyt forretningsområde, hvor vi kan udnytte vores erfaring med indvinding og uskadeliggørelse af deponigas.
Projektet bliver efteråret 2022 overbygget med elproduktion.
Det er nu beskrevet under "Aktuelle Projekter". 
 
 
Formanden har indsat sin kritik af Miljøstyrelsens
Biocoverprojekt.
Se under artikler, sept.
2020. 
 
Vi producerede i 2021 godt ca. 1,8 mio. kWt på vores 8 anlæg. 
Det svarer i runde tal til uskadeliggørelse af 11.000 tons CO2 ækvivalenter i form af metan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. Driftsdata: se nederst på siden "Aktuelle projekter".
 
Data fra leverede anlæg er ofte lidt forsinkede.
 
 

Velkommen til Deponigas ApS.

Deponigas ApS har eksisteret siden oktober 1999, og har i dag 35 anpartshavere, med en egenkapital på ca. 800.000 kr.
 
Formålet med Deponigas ApS er at udvikle og markedsføre anlæg til indvinding af lossepladsgas, og selskabet kan også i særlige tilfælde eje og drive lossepladsgasanlæg.
 
 
                                                                                          
   
   
 
Vores koncept (se næste side) er tilstræbt lavteknologisk og derfor både robust og billigt.
I begyndelsen brugte vi rambuk monteret på traktor til at lave "boringer". Foto øverst til venstre.
Nu bruger vi snegleboring som demonstreret øverst til højre.
Normalt er vores manifold opbygget i træhus som vist i midten til venstre, men i Hvalsø måtte vi være kreative i udformningen, da manifold skulle indpasses i en brøndring. Foto i midten til højre
Gassen bliver brugt i en motor med generator til el-produktion. Vi bruger forskellige motorer fra gang til gang, da hvert anlæg er specielt.
Nederst til venstre ses vores første motoranlæg; 15 kW generatoreffekt og gnisttænding.
I containeren til højre på Faxe Miljøanlæg er placeret den største motor vi har leveret; en MAN dual-fuel motor med 130 kW generator.


                                    


x

E-mail til Ole Elmose