Om os Deponigas Aktuelle Projekter Referencer Artikler Dansk English

Nyheder
 
 November 2019
   
Det skal nu i praksis være slut med nye biogasanlæg - og dermed deponigasanlæg - i DK!
Det fremgår af udkast til en bekendtgørelse, som lige er sendt i høring af Energistyrelsen.
 
Derfor har vi sammen med en landmand på Fyn og firmaet Millag ApS besluttet at prøve at gennemføre 
et projekt med belysning af de tekniske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af at indvinde og anvende gassen fra en gyllelagune. 
Millag ApS er leverandør af gyllelaguner i DK og i verden.
Vi kan så gøre brug af vores mangeårige erfaring med gashåndtering.
 
 
Vi producerede i 2018 godt 2,1 mio. kWt på vores 8 anlæg. 
Det svarer i runde tal til uskadeliggørelse af 11.400 tons CO2 ækvivalenter i form af metan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. Driftsdata: se nederst på siden "Aktuelle projekter".
 
Data fra leverede anlæg er ofte lidt forsinkede.
 
 

Velkommen til Deponigas ApS.

Deponigas ApS har eksisteret siden oktober 1999, og har i dag 33 anpartshavere, med en egenkapital på ca. 800.000 kr.
 
Formålet med Deponigas ApS er at udvikle og markedsføre anlæg til indvinding af lossepladsgas, og selskabet kan også i særlige tilfælde eje og drive lossepladsgasanlæg.
 
 
                                                                                          
   
   
 
Vores koncept (se næste side) er tilstræbt lavteknologisk og derfor både robust og billigt.
I begyndelsen brugte vi rambuk monteret på traktor til at lave "boringer". Foto øverst til venstre.
Nu bruger vi snegleboring som demonstreret øverst til højre.
Normalt er vores manifold opbygget i træhus som vist i midten til venstre, men i Hvalsø måtte vi være kreative i udformningen, da manifold skulle indpasses i en brøndring. Foto i midten til højre
Gassen bliver brugt i en motor med generator til el-produktion. Vi bruger forskellige motorer fra gang til gang, da hvert anlæg er specielt.
Nederst til venstre ses vores første motoranlæg; 15 kW generatoreffekt og gnisttænding.
I containeren til højre på Faxe Miljøanlæg er placeret den største motor vi har leveret; en MAN dual-fuel motor med 130 kW generator.


                                    


x

E-mail til Ole Elmose