Om os Deponigas Aktuelle Projekter Referencer Artikler Dansk English

Nyheder
 
Juni 2020
   
Firmaets e-mail har i en periode efter 3. marts været ´nede´ på grund af fejl hos TDC. 
Nu har vi taget konsekvensen og pr. 16.marts ændret vores e-mail til:
deponigas@gmail.com 
 
Det gode vejr med højtryk har betydet en væsentlig nedgang i produktionen af el på flere af vores anlæg i marts, april og maj. 
 
Vi producerede i 2019 godt 2,15 mio. kWt på vores 8 anlæg. 
Det svarer i runde tal til uskadeliggørelse af 12.000 tons CO2 ækvivalenter i form af metan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. Driftsdata: se nederst på siden "Aktuelle projekter".
 
Data fra leverede anlæg er ofte lidt forsinkede.
 
 

Velkommen til Deponigas ApS.

Deponigas ApS har eksisteret siden oktober 1999, og har i dag 34 anpartshavere, med en egenkapital på ca. 800.000 kr.
 
Formålet med Deponigas ApS er at udvikle og markedsføre anlæg til indvinding af lossepladsgas, og selskabet kan også i særlige tilfælde eje og drive lossepladsgasanlæg.
 
 
                                                                                          
   
   
 
Vores koncept (se næste side) er tilstræbt lavteknologisk og derfor både robust og billigt.
I begyndelsen brugte vi rambuk monteret på traktor til at lave "boringer". Foto øverst til venstre.
Nu bruger vi snegleboring som demonstreret øverst til højre.
Normalt er vores manifold opbygget i træhus som vist i midten til venstre, men i Hvalsø måtte vi være kreative i udformningen, da manifold skulle indpasses i en brøndring. Foto i midten til højre
Gassen bliver brugt i en motor med generator til el-produktion. Vi bruger forskellige motorer fra gang til gang, da hvert anlæg er specielt.
Nederst til venstre ses vores første motoranlæg; 15 kW generatoreffekt og gnisttænding.
I containeren til højre på Faxe Miljøanlæg er placeret den største motor vi har leveret; en MAN dual-fuel motor med 130 kW generator.


                                    


x

E-mail til Ole Elmose