Christian Præstholm
Organist, musikteoretiker & komponist

Sct. Mortens Kirkes Hovedorgel

Poul-Gerhard Andersen’s Orgelbyggeri 1994; ældre facade (Søren Simonsen 1751), 52 stemmer
                               

Hovedværk (II): Positiv (I): Svelleværk (III): Pedal:
Principal 16’ Principal 8’ Gedakt 16’ Subbas 32’
Principal 8’  Rørgedakt 8’ Flûte harmonique 8’ Principal 16’
Italiensk Fløjte 8’ Quintatøn 8’  Rørfløjte 8’ Subbas 16’
Gedakt 8’ Oktav 4’   Gamba 8’ Oktav 8’
Oktav 4’ Rørfløjte 4’ Vox celeste 8’  Gedakt 8’
Nathorn 4’  Oktav 2’ Oktav 4’ Oktav 4’
Nasat 2 2/3’ Waldfløjte 2’ Dækfløjte 4’ Nathorn 2’
Oktav 2’  Quint 1 1/3’  Quint 2 2/3’ Mixtur V
Terts 1 3/5’  Sesquialtera II-IV Piccolo 2’  Basun 16’
Mixtur VI Scharf III Terts 1 3/5’  Fagot 16’
Cymbel III Cromorne 8’ Mixtur IV Trompet 8’
Trompet 16’ Vox Humana 8’ Fagot 16’ Trompet 4’
Trompet 8’ Tremulant Trompette harmonique 8’
Obo 8’
Clairon 4’
Tremulant 
              
Koblinger:
POS-HV, SV-HV, SV-POS, HV-PED, POS-PED, SV-PED
256 Kombinationer
Mekanisk traktur, elektrisk registratur