Om os Deponigas Aktuelle Projekter Referencer Artikler Dansk English

Nyheder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Aktuelle Projekter
 
Glatved:
Deponiet i Glatved hos Reno Djurs er meget stort og med forskellige affaldstyper i flere affaldsceller.
På affaldscellen, som NRGi Lokalvarme indvinder gas fra (se under "Referencer") er der efterfølgende placeret yderligere et lag gasproducerende affald på 8-12 meters dybde. De 3 øverste foto nedenfor er fra anlæggelse af 29 faskiner, hvoraf nogle er 3-delte eller 2-delte for at kunne differentiere suget fra de op til 350 meter lange faskiner
Desuden er der deponeret en betydelig mængde shredderaffald, som i hovedsagen er restprodukt fra skrotning af biler.
Der er gasproduktion i shredderaffaldet, men processen er uigennemskuelig og produktionen tilsyneladende meget varierende.
Derfor gennemføres der i efteråret en prøvepumpning med henblik på at bestemme størrelsen på et eventuelt kommende gasmotoranlæg. 
Det endelige resultat blev anskaffelse af et 40 kWel motor-generatoranlæg i 2017, som det første driftsår producerede ca. 250.000 kWt. 

 Foto af anlægsarbejdet med 29 faskiner, hvoraf nogle er 3-delte og andre 2-delte med henblik på at kunne differentiere suget.
 

Foto af manifoldafdækningerne med hver 15 tilslutninger fra faskinerne. I forgrunden en brønd med mulighed for regulering af gas-flow

Et kig ned i én af manifoldkasserne.
Efteråret 2015 er der igangsat et prøvepumpningsprogram, hvor der indvindes gas fra i alt 7 forskellige indvindingssteder. I baggrunden - bag en kondenscyklon med vandret tank til aftapning af kondens - er de 7 reguleringshaner på hver sin streng. Til venstre beholder med styreskab, der bl.a. indeholder timetæller og frekvensomformer til regulering af gassugeren, der ses i beholderen til højre sammen med gasmåleren.
 

 
 
 
Ghana: 
Ved DANIDAs mellemkomst er vi i 2014 blevet sat i forbindelse med svenskeren Fredrik Sunesson, der har firmaet FKS Slamson, som renser spildevand i hovedstaden Accra. 
DANIDA har støttet et forprojekt med 75 % til undersøgelse af gasproduktionen på flere deponier omkring Accra og muligheden for at afsætte elproduktion til det offentlige el-net, samt kursus for 3 personer efteråret 2014, som vi afholdt for dem.
Der viste sig at være enorm gasproduktion på deponierne og der arbejdes nu videre på at få et referenceanlæg med ca. 100 kWel gasmotoranlæg, men det er unægtelig vanskeligt at opnå myndighedsgodkendelse og få etableret relevante samarbejdsaftaler med øvrige aktører.
Samarbejdet indstillet, da det ikke var muligt at få acceptable aftaler med ejere af deponier. 
 
Da vi ankom til ét af deponierne var det en stor overraskelse, at der allerede var etableret boring og prøvepumpning. Projektet var allerede opgivet, da vi besøgte det, da det var et alt for dyrt koncept for ejeren af deponiet. De 3 personer, med Fredrik Sunesson i midten, er de samme som deltog i vores kursus senere på året i DK.
Her udtages gasanalyse med apparat, som blev købt og medbragt fra DK og et prøvespyd, som kun bankes ca. 80 cm ned under terræn.
Resultatet af målingen ovenfor, der viser en høj metan-procent lige under overfladen.
 
 
 
Musicon i Roskilde:
Musicon er et spændende område i Roskilde med en lang række aktiviteter, bl.a et meget ambitiøst skaterområde.
Under dele af Musicon er placeret en losseplads, som var i drift 1957 - 1965. Det blev altså afsluttet for 50 år siden, men der viser sig stadig at være en uventet stor gasproduktion.
Et samarbejde mellem Roskilde kommune og Region Sjælland har bedt os lave en prøvepumpning med vores trailer med henblik på at vurdere om der er basis for at etablere et lille elproducerende anlæg som i Hvalsø (se under "Referencer"). 
Der viste sig ikke gas af kommercielt omfang, så nu kan boringerne bruges til gasafværgning i forbindelse med kommende byggerier. 
 
Prøvepumpningstraileren med 10 tilgange på manifold, styreskab med bl.a. frekvensomformer til regulering af suget/vakuum på deponiet, timetæller, 2 gasmålere med hver sin skala for mængde.
 
Traileren opstillet i Hvalsø, hvor den blev brugt et par år til at dokumentere effektiv afværgning af gas fra en naboejendom til deponiet.     


Driftsdata
 
Se driftsdata - Klik her >>